REGULAMIN

1.W zajęciach aerobiku mogą brać udział osoby pełnoletnie lub osoby, które ukończyły 16 lat za pisemną zgodą rodziców, opiekunów.

2.Udział w zajęciach możliwy jest po wykupieniu miesięcznego karnetu lub jednorazowego biletu. Karnet jest imienny i może się nim posługiwać tylko jego właściciel.

3.Przy zakupie karnetu lub biletu przyjmujesz do wiadomości regulamin klubu oraz zgadzasz się na jego warunki.

4.Wykupując karnet bądź bilet oświadczasz, że Twój stan zdrowia pozwala na udział we wszystkich zajęciach oferowanych przez klub i uczestniczysz uczestniczysz zajęciach na własną odpowiedzialność.

5.Termin ważności karnetu wynosi jeden miesiąc, po upływie, którego traci on swoją ważność bez względu na sytuacje losowe czy zdrowotne uniemożliwiające wykorzystanie karnetu.

6.Karnet obowiązuje na wszystkie wybrane przez klienta zajęcia. Tylko na zajęcia stepu obowiązuje rezerwacja miejsc.

7.Dbając o bezpieczeństwo klientów oraz o komfort zajęć wymagane jest:
Zmienne, czyste obuwie, odpowiednie do zajęć fitness,
Posiadanie własnego ręcznika,
Zdjęcie przed zajęciami biżuterii oraz rezygnacja z gumy do żucia,

8.Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy osobiste. Chcąc przechować wartościowe rzeczy (torebka, portfel, telefon) zgłoś się do pokoju instruktora przed zajęciami.