Miejsce zajęć


sala ćwiczeń


zaplecze techniczne